CONTACT US

  • 11# Zhongjiazhuang North RD, ShiQi Twon, ,Payu District ,Guangzhou City,China
  • +86-135-6011-1505
  • +86-3114-1002
  • ft@truss-tent.com

OUR SALES TEAM

Solana Shen

Fawn Deng

Berry Ding

Amy Wang